Strona internetowa egzemplarza książki pt.:

Sacrum i przemoc

René Girard

Opis

"Sacrum i przemoc" jest fundamentalnym dziełem R. Girarda. Czego dotyczy to objawienie? Pozwólmy przemówić współczesnemu gnostykowi: "Ta demistyfikato ...

Informacje o egzemplarzu:

Informacje o egzemplarzu książki

Kod: YTJMALg

Ostatnio widziana w okolicach Łódź

Ostatni właściciel:

Adam

Additional details