Strona internetowa egzemplarza książki pt.:

Filozofia i wartości. 1 /

Wolniewicz, Bogusław (1927-2017) Kotarbiński, Tadeusz (1886-1981) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Opis

Autor pochyla się nad różnymi pytaniami w tym aktualności filozofii Schopenhauera.

Informacje o egzemplarzu:

Informacje o egzemplarzu książki

Kod: YTMUALg

Ostatnio widziana w okolicach Łódź

Ostatni właściciel:

Adam

Additional details