Strona internetowa egzemplarza książki pt.:

Nie każ mi myśleć! : o życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych / Don't make me think, revisited : a common sense approach to web usability, O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych

Krug, Steve Cieślak, Piotr Jurczyk, Krzysztof Helion

Opis

Informacje o egzemplarzu:

Informacje o egzemplarzu książki

Kod: YTscBLg

Ostatnio widziana w okolicach Łódź

Ostatni właściciel:

Adam

Additional details