Bibliodesk

Bibliodesk umożliwia ustawianie przypomnień dla książek od nas pożyczonych.


Przypomnienie jest wiadomością mejlową, która wysyłana jest automatycznie przez system do posiadacza danego egzemplarza.

Korzystanie z przypomnień

Na półce książek pożyczonych dostępna jest kolumna Przypomnień.

Przypomnienia

Naciśnięcie przycisku rozwija menu z którego należy wybrać czas za jaki zostanie wysłane powiadomienie.

Istnieje również możliwość wysłania powiadomienia od razu. W tym celu należy kliknąć Przypomnij Teraz.

Przypomnienia

Po ustawieniu Przypomnienia, można podejrzeć datę zaplanowanego wysłania oraz je usunąć (użytkownik, która posiada naszą książkę nie zostanie wtedy powiadomiony).

Przypomnienia

Powiadomienie wysłane przez system wygląda nas†ępująco:

Przypomnienia

Następny
Pojęcia